Ämneslärarutbildningen våren 2018

Syftet med det ämnesövergripande projektet kring temastudiekursen Tvärvetenskapligt tänkande (TS1) på Vasa övningskola (VÖS):

-Projektet integrerar ämnesdidaktik i historia, samhällslära, religion, filosofi, psykologi, modersmål och litteratur.

-Projektet ger de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att planera och ansvara för ämnesövergripande gymnasieundervisning (del 4/5 i TS1 på VÖS om hållbar utveckling med globalt ansvar).

-Projektet utgör empiri för forskning vid FPV.

 

Handledande lärarutbildare:

Diane-Christine Blusi, lektor i engelska, Vasa övningsskola

Mårten Björkgren, akademilektor i religionsundervisningens didaktik

Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik

Anders Westerlund, universitetslärare i modersmålets didaktik

 

DSCN4491

Ämneslärarstuderande planerar undervisning för Vasa övningsskolas gymnasiums TS1-kurs.