Ämneslärarutbildningen våren 2017

Information om det ämnesintegrativa projektet våren 2017:

amnesovergripande-projekt-a-varen-2017

helium-1

tematisk-undervisning-2017

temastudiekurser-amneovergreupande-projekt-martens-presentation-26-1-1

Blogguppgift (deadline 24.2.)

1) Ta del av följande litteratur

a) ”Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning” (Björkgren & Gullberg & Hilli)

b) ”Näin rakennat monialaisia oppmiskokonaisuuksia” (Cantell) ss. 11-92

c) ”Några grunddrag i en integrativ didaktik.” (Fritzell)

d) ”Integrativ didaktik – en möjlig teoretisk referensram” (Fritzén)

e) LP 2015 ( och LP 2014)

2) Skriv ett blogginlägg (ca 300 ord) där du utgående från det material du bekantat dig med ovan kommenterar ämnesintegrativt arbete ur ämnesperspektiv. Diskutera också digitala resurser i temastudiekursens sammanhang.

3) Skriv två kommentarer till andras blogginlägg.