Alla inlägg av Adi N

Reflektioner kring temadagen den 9 april

Hyfsat bra fungerade upplägget och uppgifterna som de studerande skulle ta del av. Jag var rädd för att det hela skulle bli dåligt koordinerat och flummigt sett ur de studerandes synvinkel. På något vis blev det en helhet och jag hoppas att även studerandena fick utan något av det hela. Fastän vi satt timtal på att planera dagen i fråga så hade jag dålig insyn i vad som hände på de andra stationerna. Under ett av planeringstillfällena så fick vi ta del av vad de övriga grupperna planerade i största allmänhet. Planeringstillfällena fungerade bäst när vi sammanträdde i mindre grupper och planerade själva stationerna. Tillfällena när alla var samlade drog ofta ut på tiden utan att man ofta kom fram till någonting konkret. Dessa tillfällen fungerade dock bra som en form av tankesmedja. I framtiden borde det finnas en klarare ansvarsfördelning från start så att i alla fall någon eller ett par innehar huvudansvaret som sedan kan vidarefördelas samtidigt som man behåller tankesmedjeformaten så att allas åsikter framkommer. Jag fick intrycket att många hade önskat ett sådant format. Responsen som gymnasiestuderandena gav mot slutet av temadagen var överlag positiv så stationsundervisningen gav nog resultat. Tiden gick också extremt snabbt men i alla fall på vår station passade tiden perfekt för uppgiften. Myterna som studerandena skapade kunde förstås ha fördjupats ytterligare men riktigt bra gick det trots den knappa tiden.