Alla inlägg av auskjimmy

Temadagen den 9 april

En vecka efter genomförd temadag i TS1-kursen på Vasa övningsskolas gymnasium har tankarna kring den nog hunnit ifatt, mognat och hunnit bli redo att bli antecknade. I det stora hela tyckte jag att vi fick en fin helhet som jag tror att för alla inblandade upplevdes som ett tydligt brott med vardagslunken. Temadagen ville ge nya infallsvinklar på temat ”Vatten som delar och förenar” i en tvärvetenskaplig miljö som uppmuntrar tänkande och nya utgångspunkter. Jag tillhörde den grupp som arbetade med en workshop kring underrubriken ”Vatten som kraft” där vi arbetade kraftigt med bildanalys utifrån bilder hämtade från olika ämnesområden för att fundera kring vatten som livsgivande eller destruktiv kraft, som fenomen i olika former och sammanhang. Det var en mycket rolig uppgift där många olika synvinklar blev presenterade och diskuterade. Tänkandet i sig var kanske det intressanta och vi fick en kreativ och filosofisk stund med varje grupp.

I efterhand kan jag konstatera att det övergripande temat som utforskades under temadagen, ”Vatten som förenar och delar”, är kanske aningen allmängiltigt och nästan ibland lite konturlöst och riskerar trots den breda kontaktytan med många olika ämnen landa på en kanske lite onödigt abstrakt nivå. Även om det har sina tänkvärda sidor och berikar livet så funderar jag om det ändå inte är så att ett mer partikulärt historiskt fenomen kanske skulle ha fungerat bättre som tema för olika tvärvetenskapliga ingångar. Men trots det, får vi nog vara nöjda med experimentet!