Alla inlägg av frportin

Ämnesintegrering i teorin och praktiken

När vi talar om ämnesintegrering är det svårt att förbise det faktum, att det lätt blir en uppdelning mellan hur den i teorin ”borde” se ut och hur allt i praktiken fungerar. Det är lätt att hålla med om Björkgren, Gullberg & Hilli (2008) i att den traditionella formaliserade undervisningen inte är optimal ur elevperspektiv. Vad är det då som hindrar oss från att införa fler element som ökar förståelsen för helheter, som uppmuntrar till eget tänkande och som binder samman ämnen i stället för att skilja dem åt? Vem ska börja på den processen om inte vi?

En orsak att öka ämnesintegrerad verksamhet är att världen på många plan är komplex, vilket även Frizell (2007) tar upp. Kanske är det dock därför allt inte är så enkelt som frågorna i stycket ovan låter påskina. Även Björkgren, Gullberg & Hilli (2008) för fram att det ”ideala” inte alltid kommer i kontakt med den praktiska tillämpningen på önskvärt vis. Visst vore det ju bra om kopplingen mellan idealet och praktiken kunde liknas med en cirkel i stället för med en pil, men vi är nog inte där ännu.

Positivt är dock helt klart tendensen att lyfta fram förståelse och tänkande samt motivera varför ett visst stoff lärs ut. Ett problem som jag upplever med mitt eget ämne modersmål och litteratur är att stoffet av många upplevs som fragmentariskt och fjärran från praktisk nytta. Praktiken är ofta den att många lärare av den ”äldre skolan” ser mycket av stoffet som självändamål och glömmer bort att motivera det ur elevperspektiv. Modersmål och litteratur är på så vis ett tacksamt ämne för ämnesintegrering att det kan fungera som en gemensam nämnare för allt man lär sig och det går alltid att hitta beröringspunkter med andra ämnen.

Huvudfrågan är dock, som Frizén (2007) uttrycker sig, på vilket sätt olika ämnesdiscipliner kan bidra till såväl fördjupat kunnande i ämnet som medborgerlig kompetens. I hur stor grad ska vi införa ämnesintegrativa element? Här har jag inga andra konkreta svar än att vi åtminstone gör gott i att våga testa nya vägar. Ifall vi verkligen tror att ämnesintegrering är idealet i teorin, bör vi också testa detta i praktiken, det är så man lär sig. Och det är vi som ska göra det. Framtiden är nu.

 

Fredric Portin

Ämneslärarstuderande, Modersmål och litteratur

 

Litteratur:

Fritzell, Christer (2007): ”Några grunddrag i en integrativ didaktik”. I: Acta Wexionensia. 111/2007

Fritzén, L (2007). Integrativ didaktik – en möjlig teoretisk referensram för lärarutbildningen? I: Fritzell, C & Fritzén, L (red), Integrativ didaktik i olika ämnesperspektiv, Växjö: Växjö University Press.

Björkgren, Mårten; Gullberg, Tom & Hilli, Charlotta (2008): Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning. I: Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education.