Alla inlägg av kickihaggblom

LP arbetet är igång

Läroplansarbetet med de nya temastudiekurserna är i gång i gymnasierna. De tre nya temastudiekurserna är:

  1. Tvärvetenskapligt tänkande
  2. Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt
  3. Vardagskompetens

Heliumgruppen har haft virtuella träffar för att byta erfarenheter och bolla tankar sinsemellan.

Intressanta kurser planeras i de olika deltagande skolorna. Här finns t.ex.teman som berör vatten, kultur, hållbar utveckling, tomater, medier.

Vi konstaterade under våra virtuella möten att temastudierna kommer att se väldigt olika ut i olika skolor. Vissa kommer att koncentrera sina temastudier till en vecka, medan andra sätter in kurserna i schemat som övriga gymnasiekurser.

Utmaningen ligger inte i att hitta innehåll till temastudierna, utan att få dem att fungera praktiskt.

Nu finslipar alla sina egna texter i de lokala läroplanerna. Rent praktiskt kommer de flesta temastudiekurser att komma igång först om ett år.

Första seminariet 9.12.2015

Heliumgruppen samlades i Vasa för ett första gemensamt seminarium den 9.12.2015. Förutom att vi alla fick träffas fysiskt en första gång hade vi också bjudit in gäster för att ge sin syn på vad temaöverskridande verksamhet kan betyda för skolan.

Dagsprogram:

11:30-11:45   Träff i foajén, Academill

11:45-12:25   Lunch vid övre torget

12:30             Vi kör igång i rum C215. Mårten Björkgren, ÅA inleder

12:35-13:05   Joel Backström, HU

13:05-13:15   Hannah Kaihovirta, ÅA

13:15-13:45   Berit Kurtén- Finnäs och Mats Braskén, båda ÅA

13:45-14:00   Birgit Schaffar- Kronqvist, ÅA kommenterar

14:00             Kaffe

14:15-15:15   Gruppdiskussioner

15:15-15:40   Sammanfattning av gruppdiskussionerna

15:40-15:45   Tom Gullberg, ÅA avslutar

Birgit Schaffar – Kronqvist lyssnade och sammanfattade dagen så fyndigt med följande:

Att tänka helheter

Börja bara! Någonstans!
Universum finns i varje ting!
Gör en kurs om pennan!

Viljan att förstå
Viljan att mötas och att lyssna

Bredd och djup
Vetenskap och vardag
Poesi och tänkande, poetiskt tänkande!

Hur motivera?
Finns rätt och fel?
Att fråga och söka tillsammans
Ställ de social acute questions

Sikta högt! Var på resa!
Släpp kontrollen!
Testa dina vingar! (eller din heliumballong)
Överskrida gränserna!

Nyfikenhet
Glädje
Kärlek!

Helium – ett ädelgas som finns i hela universum

 

Gruppen är igång

Gruppen lärare som kommer att jobba med Helium är klar. Vi har 20 st lärare från Katedralskolan i Åbo, Gymnasiet Grankulla samskola, Närpes gymnasium, Vasa övningsskola, Kristinestads gymnasium, Vasa gymnasium och Gymnasiet i Petalax. Lärarna representerar olika ämnen.

Projektledningen Tom Gullberg, Mårten Björkgren och Kicki Häggblom har under hösten träffat dessa lärare och deras rektorer. Gruppen har också haft ett virtuellt möte tillsammans. Den 9.12.2015 kommer gruppen att samlas för ett första seminarium i Vasa.