Alla inlägg av mardalaric

Vi simmar tillsammans

När jag med mitt eget lärande som utgångspunkt tänker tillbaka på planeringen och genomförandet av temastudiedagen stiger orden kollegialt samarbete fram. Det har varit utmanande och lärorikt att planera en dag tillsammans med så många andra lärare. Det ovanligt stora antalet kockar gav mig gav mig goda möjligheter att reflektera kring mina styrkor och svagheter inom det kollegiala samarbetet. Det är speciellt att planera tillsammans med andra lärare eftersom vi är så vana vid att ta en ledarroll och ta egna beslut. Jag upplevde det som utmanande att veta när det var läge att köra fram de egna idéerna och när jag behövde låta bli.

Som flera har lyft fram finns det utvecklingsmöjligheter både när det gäller gruppens arbete och de ramar som vi fått att förhålla oss till. En insikt som jag bär med mig är vikten av att kunna arbeta inom ramar som man själv inte lagt upp. På våra framtida arbetsplatser kommer vi också att behöva kunna göra det bästa av alla möjliga förutsättningar.

När det gäller själva temastudiedagen tycker jag att vi gjorde ett fullt godkänt arbete och jag upplever att jag fått en tydligare bild av hur ämnesövergripande undervisning kan se ut. Paradoxalt nog har jag insett att ämnesövergripande undervisning inte behöver vara så märkvärdigt och att det är mera utmanande än vad man kunde tro. Tack för gott samarbete!

Simma lugnt!

Alaric