Alla inlägg av nootts

TS1

Jaa … Temadagen i sig gick ungefär som förväntat förutom att vi överskattat elevernas förmåga att själva föra en diskussion utgående från de ämnen vi presenterade. Detta resulterade i att diskussionerna väldigt långt gick ut på att vi ställde frågor och eleverna svarade istället för den tänkta diskussionen, men man lär sig av sina misstag. Ämnet Vatten var en bidragande orsak till den förvirring som upplevdes både under introduktionen och utvärderingen, då flera elever inte alls lyckades koppla det till det som i läroplanen står om kursens mål, dvs ”Den studerande ska, inom ramen för större helheter, lära sig att se samband mellan olika vetenskapsområden och konstarter samt växelverkan mellan centrala principer och begrepp inom dem”.

Planeringen inför temadagen kan väldigt långt beskrivas som kaotiskt, oorganiserad och med en tydlig avsaknad av hierarki som nödvändigtvis borde ha funnits från början. När man placerar 30 lärarstuderande i samma rum och ber dem planera en temadag om vatten, utan närmare instruktioner och utan någon som tar på sig rollen som ansvarsperson och samtidigt handleder arbetet är hela saken dömd att misslyckas från början. Man fick känslan av att ingen visste vad som skulle ske, varken studerande eller lärare, och temat var som taget från luften fem minuter före man steg in genom dörren.

Nå, nu har man testat på hur man INTE skall ordna TS1, så nästa gång man står inför ett liknande projekt vet man mer om hur man BÖR göra.