Alla inlägg av pandulisa

Religion blir mer aktuellt med hjälp av andra ämnen

Björkgren, Gullberg och Hilli beskriver i artikeln ”Mot en ämnesöverskridande helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning” en lösning för problematiken i för starka ämnesgränser. Gränserna mellan olika skolämnen kan vara påfrestande för eleverna, eftersom eleverna kanske hanterar samma fenomen på olika sätt i olika ämnen. Förvirring sker lätt ifall lärarna inte är medvetna om vad andra ämneslärare behandlar under sina kurser. Björkgren et. al. försöker därför föra samman ämneslärarstuderanden och ge erfarenheter av förenande samarbete inom skolvärldens ramar.

Religion är ett skolämne som kan kombineras med många olika teman. Tillsammans med andra ämnen kan intressanta projekt skapas och mångfalden, komplexiteten och aktualiteten blir tydligare i ämnet religion. Religion har historiskt varit betydelsefullt i samhället och det finns potentialitet för många projekt. Mer oförväntade kombinationer är möjliga och uppmuntransvärda. Det går till exempel att diskutera religiösa företeelser i samband med uppfinningar inom fysiken, med biologin finns det en brygga till relevansen av rätt objekt i ritualer och människokroppens funktioner, geografin har bidragit med ramverk för religiöst liv. Tematiska projekt gynnar en helhetsförståelse. När det gäller planering bör lärare vara kreativa och tydliga i sina försök att hitta en god väg framåt.

Björkgren et. al. ser en god möjlighet att samarbeta med hjälp av digitala redskap. Teknologin ger nya möjligheter till lärare att tillsammans behandla samma fenomen med nya metoder. Det går därför att motivera lärarstuderandens utbildning av teknologisk kunskap: den öppnar nya dörrar. Ämneslärares svaghet finns i bristen av teknologiskt kunnande, medan ämneskunskapen och pedagogiska färdigheter är rätt höga. Genom att använda teknologin blir undervisningen mångsidigare. Eleverna har olika inlärningsstilar, vilket motiverar en bredare användning av digitala hjälpmedel. Med digitala projekt får eleverna fler möjligheter att själva välja betoning på sitt arbete, inom de givna ramarna för uppgiften. Läroplanen ger belägg för starkare samarbete mellan ämnen. Medborgarskap, miljöfrågor och identitet är bara några möjliga teman, som går att behandla i ett större sammanhang med fler ämnen. Dessutom finns det mindre områden i varje ämne att samarbeta kring.

 

Laura Brännkärr, religion och filosofi