Alla inlägg av snordbac

Det ämnesintegrativa arbetet i skolorna – En realitet eller en omöjlighet?

Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen ska ämnesintegrativa projekt vara en självklar del av vardagen och i många skolor har man redan börjat använda och utnyttja denna möjlighet. Det är en självklarhet att vi inte längre kan snöa in oss på våra ämnen och köra vårt eget race; Fostran är så mycket mer än en viss ämneskunskap. Att läroplanerna inte före nu betonat det ämnesintegrativa arbetet är redan det ett tecken på att ämneskunskaperna har legat högre i rang än de helhetstänkande ämnesintegrativa projekten.

Och varför har det varit så? För att nå denna tanke bör vi gå tillbaka till en föråldrad värld, en värld där din uppgift i livet var klar och tydlig, på gott och ont visste du att du fick ett yrke genom din studentexamen eller genom en högskoleinriktning som fokuserade på ett av de ämnen du fått lära dig i skolan. Om du jobbade hårt för din examen så låg ett välbetalt jobb och väntade på dig, ett jobb som du kunde försörja en familj på. Det här är inte längre en självklarhet. Fastän du är hur högutbildad och duktig som helst så är det absolut ingen garanti för att du får ett säkert och stabilt jobb. Istället krävs saker som flexibilitet, ansvarsfullhet och tvärvetenskapliga erfarenheter.

Och det är just här; Genom ämnesintegrativitet, helhetstänkande och ambition som eleven ges möjligheten att få en utbildning som är bättre än den vi själva fick i skolan. (Björkgren, Gullberg & Hilli 2014) Kopplas flera ämnen ihop till en givande helhet öppnar det dörrarna för ett ökat intresse även i de ämnen som eleven själv inte upplever som särskilt meningsfulla. En sorglig sak här är att initiativet kom uppifrån, från läroplansmakarna och inte från dem som ska jobba med det här varje dag.

Så är ämnesintegrativt arbete en realitet eller omöjlighet? Absolut ska det vara en realitet, och jag hoppas att det också utförs på ett så meningsfullt sätt som möjligt.

Sofia Nordback, ämneslärarstuderande i historia och samhällslära